Herenboeren Duinstreek heeft grond onder de voeten

Herenboeren Duinstreek vindt land aan de Groeneweg in Bergen

Eindelijk is het zo ver en kunnen we vol trots zeggen dat we land hebben gevonden!

Herenboeren Duinstreek heeft een koopovereenkomst gesloten met landeigenaren aan de Groeneweg in Bergen. Het gaat om verschillende percelen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 19 ha. Daarmee is een enorm belangrijke stap gezet naar de realisatie van onze Herenboerderij.

Ontbindende voorwaarden

Voordat Herenboeren Duinstreek daadwerkelijk aan de slag kan, moet er nog wel wat water door de Ringsloot van de Bergermeer stromen. Het contract is een geweldige stap, maar we zijn er nog niet. Daarom is er in de overeenkomst een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Belangrijk om te noemen is dat we gaan ondernemen op agrarische grond. Ofwel: het is een boerderij en het blijft een boerderij, alleen nu op een duurzame en natuur-inclusieve leest geschoeid. Maar voor een aantal onderdelen van de Herenboerderij hebben we de medewerking nodig van gemeente en provincie. Die gesprekken lopen nu. Ook gaan we met de buurt in gesprek om onze plannen toe te lichten. Want we willen als goede buur landen op deze mooie locatie. Als het ons uiteindelijk allemaal wordt gegund en we hebben ook de financiering op orde, dan zouden we deze zomer al kunnen starten met de eerste voorbereidingen, zoals het bewerken en verbeteren van de akkergrond.

De locatie bevindt zich ten oosten van de sportvelden, tussen de Ringsloot van de Bergermeer en de Groeneweg. Op dit moment is het niet mogelijk de locatie zelf te bezoeken, de levering van de percelen heeft immers nog niet plaatsgevonden. We vragen iedereen hierbij de privacy van de verkopende partij te respecteren. 


Op de fiets

Het toekomstige land van Herenboeren Duinstreek ligt in een bijzonder gebied met hoge natuurwaarden. We willen graag een bijdrage leveren aan het versterken van deze natuurwaarden. We willen de bodem en de natuur weer in haar kracht zetten. We willen de biodiversiteit in het gebied vergroten en daarmee onder andere weidevogels weer een kans geven. Het terugbrengen van de ecologische balans, zeker ook ín de bodem is van groot belang. Er is op dat gebied veel werk aan de winkel. Het plan van aanpak rondom de bodem wordt op dit moment uitgewerkt in samenwerking met onze adviseurs en Herenboeren Nederland.

Daarnaast worden er verschillende scenario’s voor het inrichtingsplan uitgewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wekelijkse uitgiftepunt, waar moeten verharde paden komen, wat wordt het hart van onze boerderij en waar slaan we ons gereedschap op? Tal van uitdagingen en breinbrekers die we nu uitwerken, zodat we straks als alle lichten op groen staan meteen van start kunnen.

In alles wat we doen, denken we na over de impact die dat heeft op de omgeving. Wij zijn nieuwkomers die op een goede manier willen landen en boeren. Dat betekent dat we respect hebben voor iedereen die in de omgeving woont en onderneemt. Zo zullen we bijvoorbeeld alle leden stimuleren om op de fiets naar de boerderij te komen om de wekelijkse oogst op te halen.

We zijn als kartrekkers natuurlijk ontzettend blij dat we nog geen jaar na de oprichting van de coöperatie een overeenkomst hebben kunnen sluiten over een fantastische locatie. We gaan hard aan de slag om binnen zes maanden te kunnen voldoen aan de ontbindende voorwaarden. In dat geval zouden we dit najaar van start kunnen gaan met de daadwerkelijke aanleg van de boerderij.

Bodem

Daarop vooruitlopend, kunnen we deze zomer een deel van de gronden al pachten om de hoognodige grondverbetering toe te passen. De grond is dusdanig verdicht en mineraal- en bodemleven arm dat we zo snel mogelijk willen starten met het losmaken van de bodem, de waterhuishouding op orde brengen en groenbemesters (zadenmengsels) inzaaien. Door dit vooruitlopend op de definitieve overdracht aan te pakken, kunnen we een heel jaar winnen en ervoor zorgen dat we volgend jaar ook daadwerkelijk kunnen zaaien en oogsten.

We willen onze leden graag meenemen in dit proces en gaan ervoor zorgen dat wanneer de groenbemesters in bloei staan we rondleidingen over de akkers kunnen geven. Op dat moment kunnen we ook vertellen over de richtingsplannen waar nu hard aan gewerkt wordt door de landschapsarchitect, Herenboeren Nederland en ons inrichtingsteam.

land

Deel dit bericht: