Skip to content

Team Natuurgedreven

_DSF5445_klein
Bij Team Natuurgedreven zijn wij bezig om de biodiversiteit op de boerderij in kaart te brengen. In 2022 was de start van de monitoring, dat was dus de nulmeting voor onze (hopelijk) jarenlange monitoring in de toekomst. Het doel is om de biodiversiteit op de boerderij te verhogen. Om dit te kunnen onderzoeken is het nodig om de biodiversiteit bij te houden. We doen dat doormiddel van 5 kleinere werkgroepen: Vogels, Planten, Dagvlinders, Nachtvlinders en Bodemleven. Hopelijk komen hier in de toekomst nog werkgroepen bij, zoals bijv. bestuivers, waterdieren en -planten, amfibieën en zo zijn er nog wel wat te verzinnen. In 2023 was het aantal soorten inderdaad uitgebreid. Spectaculair was de stijging van het aantal broedvogelterritoria. In 2022 broedden er vier soorten met in totaal zes paartjes. In 2023 negen soorten met wel tweeëntwintig  paartjes.  Waarvan twee keer gele kwikstaart, vier keer kievit, drie stel kleine karekiet, vijf stel wilde eenden en drie scholeksterparen. Zodra de nesten zijn ontdekt, schermen we ze af. 
Het team maakt ook plannen voor het natuurbeheer op het land. Zoals van de bloemenstroken, de natuurvriendelijke oevers en de vogelakker. 

We hebben een enthousiaste groep van bijna 30 leden die in de biodiversiteit is gedoken. Sommigen zijn in alle werkgroepen actief, anderen hebben zich toegespitst op één soortgroep. Elke werkgroep heeft een eigen aanspreekpunt, en gaat zelfstandig het veld in om de waarnemingen te doen. De waarnemingen worden allemaal verzameld in waarneming.nl, bij SOVON vogelonderzoek of bij de Vlinderstichting. Zo gaat de nachtvlindergroep regelmatig bij zonsopgang de vlindervallen legen, om te zien welke soorten nachtvlinders zich fijn voelen op onze boerderij (zie foto’s). De vogelgroep brengt onder andere de broedvogels in kaart, ook een vroege klus, want veel vogels zijn actief rond zonsopkomst. Dagvlinders kiezen een wat vriendelijker tijdstip en worden waargenomen langs een zogenaamde vlinderroute over het grasland. De bodemgroep telt onder andere de wormen en andere kleine beestjes in de bodem, een graadmeter voor hoe gezond onze bodem is en hoe goed de groenten dus zullen groeien. En ook de plantenwerkgroep is fanatiek bezig. Zij brengen alle voorkomende wilde planten in kaart, en hopelijk kunnen we in de loop der jaren voor een soortenrijk grasland zorgen dat onze koeien van een divers en gezond kostje in de winter voorziet.
coordinator: Anne proot
Anne Proot kopie
Over mij, Anne Proot: Van jongs af aan trekt de natuur mij aan, ik was altijd buiten aan het spelen en beestjes aan het vangen. Enthousiast maakte ik padden- en kikkerparadijzen, ook al wilden deze er helemaal niet in blijven zitten. Na het gymnasium afgerond te hebben, ben ik biologie in Amsterdam gaan studeren. Daar heb ik mijn Master Ecology afgerond en ik ben nu werkzaam op mijn oude middelbare school: het Murmellius Gymnasium in Alkmaar bij de sectie biologie. De natuur trekt mij nog steeds en ik ben vaak in het bos of duin te vinden. Vogelen vind ik het allerleukste, de kick van het vinden van een bijzondere vogelsoort is ontzettend leuk! Ook rijd ik graag paard op mijn ijslander. Lekker het bos in en genieten van de rust. Ondanks een jong gezin en weinig vrije tijd vind ik het ontzettend leuk om me in te zetten voor het Team Monitoring van onze boerderij. We hebben een leuke club enthousiast leden, die allemaal graag het land op gaan om te zien wat er vliegt, groeit, bloeit en zoemt. Tot ziens op onze boerderij!