Skip to content

ons bestuur

_DSF5330_bestuur HBDS_klein
Hieronder stellen de bestuursleden van Herenboeren Duinstreek zich voor.

Zaza Versteeg

Ik ben de trotse voorzitter van Herenboeren Duinstreek. Ik woon met mijn gezin in Bergen. Ik ben jarenlang werkzaam geweest als projectcoördinator in de culturele sector, waaronder bij de Rijksakademie en bij Museum Kranenburgh. Van origine kunsthistorica, ben ik sinds 2021 werkzaam voor Herenboeren Nederland (Communicatie en Relatiebeheer initiatieven & coöperaties) naast mijn vrijwillige functie voor Herenboeren Duinstreek.

De verbinding binnen de community van onze eigen Herenboerderij en de Herenboeren-beweging vind ik belangrijk. We kunnen er samen voor zorgen dat mensen weer verbonden raken met hun voedselproductie en daarmee een bijdrage leveren aan de transitie in de landbouw die zo hard nodig is. Wanneer we niet alleen de natuur, maar ook elkaar in elkaars kracht kunnen zetten, kunnen we een verschil maken binnen onze directe omgeving. Dat het lid zijn van een Herenboerderij zo veel meer kan brengen dan lokaal en gezond eten zie ik dagelijks. Letterlijk op het land zijn heeft bij mij voor veel inspiratie, verwondering en bewustwording gezorgd. Ik hoop ervoor te kunnen zorgen dat mijn mede Herenboeren deze geluksmomentjes ook kunnen ervaren.

Diederik van Groen

Ik woon sinds 2007 in Alkmaar. Na mijn jeugd in een kleine agrarische dorpsgemeenschap in de Utrechtse Vechtstreek en mijn studie tropische landbouw werkte ik als landbouwkundige, trainer, voorlichter, projectmanager en zelfstandig organisatieadviseur in internationale samenwerking in Afrika en het Nabije Oosten. Ontwikkeling en innovatie in voedsellandbouw, kleinschalige familiebedrijfjes, agro-ecologisch beheer van hulpbronnen en lokale economie waren hierbij centrale thema’s.

 

Ik heb verschillende redenen om lid te zijn van het onze Herenboerderij en om deel uit maken van ons bestuur. De belangrijkste is het (drievoudige) Herenboerenconcept dat mij zowel persoonlijk als beroepsmatig sterk aanspreekt. We brengen “eigen voedsel verbouwen in coöperatief verband” in praktijk. Gaandeweg krijgen theoretische begrippen als “voedseltransitie” of “natuur inclusief” een concrete inhoud. We geven hier een eetbare vorm aan!

 

Mijn professionele deskundigheid kwam al goed van pas bij onze zoektocht naar geschikt en voldoende land. Nu wij twee ervaren bedrijfsleiders in dienst hebben, kan ik me concentreren op de verdere ontwikkeling van de pijler ‘natuurgedreven’ van onze bedrijfsvoering.

Bastiaan de Leeuw

Een Herenboerderij is zoveel meer dan een plek waar alleen groenten verbouwd worden. Het is
bijvoorbeeld ook een plek waar je allemaal hele leuke mensen ontmoet. Een plek waar mijn kinderen
leren waar het eten precies vandaan komt, waar ze mee kunnen doen en kunnen ontdekken. Een plek
waar ruimte is voor ideeën en initiatieven van leden. Een plek die we met elkaar maken.
Mijn bestuurlijke vingers zijn een stuk beter ontwikkeld dan mijn groene vingers. Ik zet de ervaring
die ik de afgelopen jaren opgedaan heb als festivalorganisator, als projectleider op het Landelijk
Bureau van GroenLinks en als fractievoorzitter in de Alkmaarse gemeenteraad dan ook graag in op
onze boerderij. Als bestuurslid ga ik me bezig houden met de communicatie. Daarnaast ga ik ervoor
zorgen dat onze leden, ieder op hun manier, nog meer betrokken worden bij onze Herenboerderij,
zodat we met elkaar van onze Herenboerderij een nóg mooiere en dynamischere plek kunnen maken!

Ger de Kwaasteniet

Ger de Kwaasteniet - RMB_klein

Ik voel mij als geboren Brabander (1962) helemaal thuis in Noord Holland. Sedert 1983 wonende in Alkmaar waar ik mijn vrouw Anja heb ontmoet en wij samen ouders zijn geworden van vier inmiddels uitgevlogen kinderen.

Wat prachtig om nu een bijdrage te kunnen leveren aan de start en verdere uitbouw van een biologische boerderij volgens het Herenboeren concept en nog wel op stadsfietsafstand. Lokaal duurzaam voedsel produceren, hoe leuk en actueel is dat!

Als registeraccountant was ik financieel directeur en later algemeen directeur van een groep bedrijven in de metaalindustrie. Bij Herenboeren Duinstreek ben ik penningmeester.

Ik zal met veel inzet de administratieve zaken van onze boerderij aanpakken en de financiële belangen van onze coöperatie bewaken, maar hoop ook vooral veel mensen met kennis op het gebied van heel andere disciplines te ontmoeten. Ik kijk er erg naar uit om met elkaar van deze Herenboerderij een waar feest te maken met een volledig respect voor elkaar en voor de voor ons o zo belangrijke natuur.

Petra Doets

Ik woon in Alkmaar met partner Menno Spoor. Samen hebben we een levendig, samengesteld gezin met vijf studerende en werkende kinderen. Als adviseur Brede Gezondheid en Welzijn en leefstijlcoach ben ik enthousiast over het Herenboerenconcept en het belang van een gezonde bodem voor voedzame groenten en gezonde mensen. Mijn interesse ligt bij nieuwe samenlevingsvormen, zoals burgercoöperaties. Herenboerderijen spreken me aan vanwege hun rol in de landbouwtransitie en ze zijn een lerend en experimenterend netwerk. Het afgelopen jaar heb ik al veel geleerd als lid van het team Monitoring biodiversiteit, waar we vogels, (nacht)vlinders, planten en bodemleven monitoren om de biodiversiteit te vergroten (eerste pijler: natuurgedreven). Ik ben secretaris binnen de Herenboerderij en beheer de secretariële processen van de coöperatie en het bestuur. Ook ben ik contactpersoon voor team Samen, dat activiteiten organiseert voor leden, zoals festiviteiten, workshops en lezingen. Ik werk graag met leden aan een sterke community, wat bijdraagt aan onze tweede pijler: sociaal en cultureel verbonden zijn. Laten we samen bouwen aan een duurzame toekomst en een community waarin we groeien, leren en genieten.