Skip to content

Klusteam
Het klusteam van Herenboeren Duinstreek doet uiteenlopend werk voor de inrichting en het onderhoud van onze boerderij. Denk aan het bouwen van dammen en hekken, het inrichten
van de varkensweide en de koeienstal, het plaatsen van de tunnelkas en heel veel andere klussen. We doen dit steeds in samenwerking en overleg met de boeren en worden zonodig ondersteund door professionele bedrijven. Het is leuk (en gezellig!) werken met elkaar, de leden van het team brengen veel uiteenlopende kennis, kunde, ervaring en creativiteit in en daarmee zijn we in staat best veel verschillende dingen op te pakken. We willen proberen in 2023 ons werk uit te breiden en daar meer structuur in aan te brengen. En hoe meer het klusteam oppakt, des te meer tijd de boeren kunnen besteden aan hun primaire taken. Werk aan de winkel dus en daarbij kunnen we alle hulp, deskundigheid en enthousiasme gebruiken!